Diergeneeskundig Centrum Winterswijk 0543 - 51 23 85

Hond

Alles voor uw hond

Hond

Alles voor uw hond

Alles voor uw hond onder één dak

De gezondheid van uw hond is onze taak. Wij vinden het belangrijk dat u zonder zorgen samen met uw hond kunt genieten van het leven. Daarom adviseren wij iedereen minimaal 1 x per jaar met de hond naar de praktijk te komen voor een controle. Bij dit jaarlijkse bezoek krijgt uw hond een uitgebreid lichamelijk onderzoek en controleren we zaken als het gebit, hart en longen, gewicht, huid en vacht.

Samen met u kijken we of het voor uw hond belangrijk is om hem/haar te vaccineren of controleren we middels de vaccicheck of uw hond nog voldoende bescherming heeft.  Wij adviseren wel om honden jaarlijks te vaccineren tegen de ziekte van Weil.

Wat kunnen wij voor uw dier betekenen?

Preventieve zorg

Iedere hond is uniek en daarom vraagt dit voor elke hond een andere aanpak. Bij de jaarlijkse controle bespreken we dit met u als eigenaar en verzorger.

Nieuwe pup

Heeft u een nieuwe pup? Wij vinden het belangrijk dat het bezoek aan onze kliniek door uw pup als leuk ervaren wordt. Wij bieden dan ook onze vaste klanten een gratis ‘puppy-spreekuur’ aan bij onze paraveterinairen.  Informeer bij uw bezoek aan de kliniek naar de mogelijkheden of bel ons. T: 0543 ‑ 51 23 85

"Mijn pup vindt het altijd een feest om op de kliniek te komen. Hij weet precies waar de koekjes staan."

 

Mevrouw Jansen

Eigenaar van Jasper

Behandelingen

Behandelingen

Bij ons in de kliniek kunt u voor verschillende ingrepen terecht. Kijk hier naar de verschillende behandelingen die wij uitvoeren.

  • Pup
  • vaccine3 Vaccineren of Titeren

Pup

Puppy

Om te kijken of uw nieuwe pup gezond is, adviseren wij om bij ons langs te komen voor een gezondheidscontrole. Hoe is zijn of haar conditie? Klinken hart en longen goed? Zijn de testikels al ingedaald? Zijn de tandjes doorgekomen? Die dierenarts kijkt tijdens deze gezondheidscontrole naar verschillende zaken welke belangrijk zijn voor de ontwikkeling van uw pup. Tijdens deze gezondheidscontrole is het tevens een goed moment om uw dierenarts te vragen om deskundig advies. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Vaccinatie

Bij honden zijn er een aantal besmettelijke ziekten die gevaar kunnen vormen voor uw pup. Tijdens de eerste levensweken wordt uw pup beschermd door antistoffen van de moeder. Daarna adviseren wij om uw hond tegen de volgende besmettelijke ziekten te vaccineren; Ziekte van Weil, Parvo en Hondenziekte. Het vaccineren dient te gebeuren op 6, 9 en 12 weken leeftijd.

Ontwormen

Pups raken al op hele jonge leeftijd besmet met spoelwormen via de placenta en de moedermelk. Spoelwormen kunnen niet alleen schade brengen aan uw pup maar vormen ook een risico voor uw omgeving. Spoelwormen zijn namelijk besmettelijk voor de mens en kunnen gezondheidsproblemen geven, met name bij jonge kinderen. Voor een optimale bescherming adviseren wij uw pup te ontwormen op een leeftijd van 2, 4, 6, 8, 12, 16 en 24 weken.

Vlooien en teken

Vlooien zorgen niet alleen dat uw hond last heeft van jeuk, maar kunnen ook lintworminfecties overdragen en bloedarmoede veroorzaken. Teken zijn de overdragers van de ziekte van Lyme bij zowel dier als mens. Daarnaast is Babesiosis (tekenkoorts) een ziekte die overgebracht wordt door teken en de dood tot gevolg kan hebben. Niet alle teken zijn schadelijk, maar wij willen niet dat uw hond risico loopt op het bovengenoemde. Wij adviseren om uw pup maandelijks te behandelen tot een leeftijd van 6 maanden en dan met ons te overleggen hoe verder.

Voeding

Voeding moet voldoende energie en voedingsstoffen aanleveren voor energieke puppy’s. Een goede evenwichtige voeding biedt alles wat een pup nodig heeft, speciaal afgestemd op de groei. Voeding bestaat uit verschillende voedingsstoffen zoals eiwitten, vetten en koolhydraten. Deze voedingsstoffen leveren energie en vormen bouwstenen voor onder andere spieren, botten, huid en vacht. Een voeding van hoge kwaliteit zorgt ervoor dat uw hond wordt voorzien in alle voedingsstoffen die hij of zij nodig heeft om gezond te blijven. Bij onze paraveterinair assistenten kunt u terecht voor een gericht voedingsadvies.

Gebit

Een gezond gebit wordt verkregen door een gezonde voeding(die voornamelijk bestaat uit harde brokken) en een goede gebitsverzorging. Leer uw hond aan dat u zijn/haar tanden en kiezen inspecteert en schoonmaakt(met een tandenborstel met of zonder hondentandpasta). Houdt het wisselen van de tanden in de gaten. Het wisselen begint met 3-4 maanden leeftijd met het wisselen van de snijtanden.

Trek tijdig aan de bel als u afwijkingen aan het gebit ziet zoals een afwijkende stand en het aanwezig zijn van melkelement en blijvend element tegelijkertijd op dezelfde plek. Informeer bij één van onze paraveterinair assistentes voor meer informatie.

Puppyspreekuur

Op onze praktijk kunt u gebruik maken van ons puppyspreekuur. Deze service bieden wij u gratis aan. U kunt bij één van onze assistentes een afspraak maken om langs te komen met uw pup. Tijdens het bezoek kunt u vragen stellen en proberen wij uw pup op een leuke, ontspannen manier kennis te laten maken met onze kliniek, zonder dat hij/ zij bij elk bezoek een injectie krijgt.

vaccine3 Vaccineren of Titeren

Vacci-check of vaccineren

Bij Diergeneeskundig Centrum Winterswijk wordt gevaccineerd op maat. Dat wil zeggen dat wij samen met u kijken naar wat het beste is voor uw huisdier.

Dat kan zijn vaccineren, maar kan ook zijn titreren.

Met de nieuwe RAPIDSTATUS TiterTest hebben we binnen 10 minuten uitslag.

Wel of niet vaccineren, de feiten.

Uit onderzoek is inmiddels bekend dat we honden en katten niet meer jaarlijks hoeven te vaccineren tegen een aantal belangrijke infectieziekten. Het betreft een deel van de zogenaamde core vaccins die, volgens de laatste richtlijnen van de WSAVA (World Small Animal Veterinary Association), de AAHA (American Animal Hospital Association) en ABCD (Advisory Board on Cat Diseases), onafhankelijk van de omstandigheden en geografische locatie toegediend dienen te worden aan alle dieren.

Volgens de richtlijnen bestaan de core vaccins bij de hond uit: parvo (Canine Parvovirus, CPV)hondenziekte (Canine Distempervirus, CDV) en hepatitis of HCC (Canine Adenovirus, CAV). In Nederland wordt leptospirose ook als een core vaccin beschouwd.

Daarnaast zijn er in Nederland een aantal non-core vaccinaties, hieronder vallen de Bordetella bronchiseptica en de Ziekte van Lyme. Deze non-core vaccinaties dienen meestal jaarlijks herhaald te worden  en worden als vaccinatie-op-maat toegediend.

Vaccinatierichtlijnen

De WSAVA-AAHA richtlijnen starten met vaccineren bij pups op 6 tot 8 weken leeftijd, met herhaling iedere 2 tot 4 weken, tot de leeftijd van 14-16 weken. Op een leeftijd van 6 tot 12 maanden wordt een boostervaccinatie gegeven. Deze vaccinaties, inclusief deze laatste booster, worden samen beschouwd als ‘de volledige basisvaccinatie’. De in Nederland tot nu toe meest gehanteerde schema’s voor core vaccins van de hond wijken daar in details van af en staan hieronder weergegeven.

Vaccinatierichtlijnen hond: core vaccins

Leeftijd Parvovirus Distempervirus Adenovirus Leptospirose Opmerking
6 weken X X X    
8-9 weken X X X X  
12 weken X X X X  
16 weken X X X    
26-52 weken X X X X  
2 jaar       X Leptospirose jaarlijks
3 jaar       X  
4 jaar X X X X Driejaarlijks
ZWART = Tot nu toe meest gehanteerde schema in Nederland. Vaccinatie op 16 weken niet standaard, maar wel aanbevolen indien hoger risico op infectie (in asiel, pension of kennel) of verwachte hoge maternale antilichaamstiters.
ROOD = Vaccinaties die volgens WSAVA-AAHA richtlijnen aan dit schema worden toegevoegd
Opm: Leptospirose behoort volgens WSAVA-AAHA, in tegenstelling tot het Nederlandse schema, niet tot de core-vaccins.
WSAVA: indien eerste vaccinatie op 6 of 7 weken gegeven, dan 4 vaccinaties met alle componenten (Parvo, Distemper en Adenovirus) tot leeftijd van 16 weken. Indien eerste op 8-9 weken dan 3 vaccinaties met deze componenten tot leeftijd van 16 weken.

Beschermingsduur na vaccinatie

Uit bovenstaand schema blijkt dat voor bepaalde valenties een beschermingsduur van 3 jaar kan worden aangenomen. Echter, uit verder onderzoek naar de Duration of Immunity (DOI) blijkt dat een veel langere periode ook mogelijk is, dit is zeker het geval wanneer geënt wordt met levende vaccins tegen distemper, hepatitis en parvo. Daarbij moet tevens bedacht worden dat een afwezige of verlaagde antilichaamtiter niet altijd betekent dat er geen of onvoldoende immuniteit is; ook mogelijk aanwezige celgebonden (cytotoxische) afweer is van belang voor bescherming tegen virale infecties. Daarnaast worden na vaccinatie geheugencellen geactiveerd die weer snel antilichamen kunnen gaan produceren indien een infectie optreedt.

Men kan zich daarom afvragen of hervaccinatie na drie jaar wel voor alle honden nodig is (met uitzondering van leptospirose en kennelhoest). Bijwerkingen aangaande vaccinaties bedragen samen 0,004% bij gevaccineerde honden. Bijwerkingen komen dus zelden voor.  Minder vaccineren is prima, mits dat verantwoord is en de bescherming van het individu en de populatie gewaarborgd blijft. Aangezien er individuele variatie in de mate van immuunrespons bestaat, wordt hervaccinatie om de 3 jaar bij onvoldoende afweer geadviseerd om de bescherming op populatieniveau optimaal te houden.

De waarde van titerbepalingen

Voor het individuele dier kan men eventueel nagaan of hervaccinatie nodig is door een serologisch bloedonderzoek uit te voeren. Er is voor Parvo, Hepatits en Hondeziekte een correlatie tussen de aanwezigheid van neutraliserende antilichamen en beschermende immuniteit.  Ook kan een serologische test van waarde zijn bij het inschatten van de noodzaak tot vaccinatie bij een dier met onbekende vaccinatiehistorie of bij een dier wat snel bijwerkingen vertoont.

Het probleem dat daarbij wordt gesignaleerd, is dat de hoogte van de titer (kwantitatief of semi-kwantitatief bepaald) slechts een momentopname is en geen maat is voor de beschermingsduur.

Wanneer hertesten?

Er kan dus geen harde garantie worden gegeven over de beschermingsduur na een positieve titer. Met de testen die in de kliniek worden gebruikt kan worden vastgesteld of er nog voldoende immuniteit is op moment van hervaccinatie. De testen zijn niet bedoeld om een exact vaccinatie interval te bepalen. De WSAVA Richtlijn geeft momenteel echter aan dat bij volwassen gevaccineerde dieren met een aangetoonde voldoende bescherming door serologisch onderzoek de test pas na drie jaar weer herhaald hoeft te worden.

Het gebruik van serologische testen bij jonge pups, om vast te stellen wanneer de maternale antilichamen zijn verdwenen met als doel een optimaal vaccinatietijdstip te bepalen, is mogelijk maar heeft nadelen. Door de sterke individuele variatie dienen alle dieren in een nest iedere 2-3 weken getest te worden met de beschikbare sneltesten. Daarbij kan men overwegen of dit praktisch is omdat het nadelig kan zijn voor het welzijn van de dieren door het vele bloedprikken. Bovendien kan het risico op infecties toenemen omdat dieren mogelijk langer dan noodzakelijk in een fase van onvoldoende immuniteit verblijven (immunity gap).

  • Er is nog onvoldoende informatie over de beschermingsduur van pups die alleen de pupentingen tot 12 of 16 weken hebben gekregen en bij testen op 1 jarige leeftijd (moment van hervaccinatie) nog voldoende hoge titers hebben.  Daarom is het advies om deze honden jaarlijks te hertesten.
  • Indien er wel een boostervaccinatie tussen de 6 en 12 maanden is gegeven, is 3-jaarlijks hertesten mogelijk op het tijdstip van de hervaccinatie. De on-site test is bedoeld voor het vaststellen van een voldoende bescherming op tijdstip van beoogde hervaccinatie en niet voor het bepalen van een vaccinatie interval.
  • Aangezien bij honden antilichamen langer persisteren dan 3 jaar, dan kan een tweede termijn van 3 jaar worden gehanteerd voor hertesten. Een derde periode van 3 jaar is vooralsnog door het ontbreken van evidence-based gegevens uit veldstudies niet te verantwoorden en kan risico’s met zich meebrengen voor de groepsimmuniteit. Een jaarlijkse titerbepaling is dan het advies.
  • Jaarlijks titerbepaling  is ook te overwegen bij dieren ouder dan 10 jaar in verband met mogelijke verminderde activiteit van het afweersysteem.

Dit is ons advies

Wij adviseren pups een goede basisvaccinatie te geven. (6-9-12 weken en 1 jaar)

  • Wij adviseren op 4-jarige leeftijd te vaccineren met DHP of de vaccicheck uit te laten voeren.
  • Heeft uw hond een goede basisvaccinatie gehad als pup en geeft de serologische test op 4-jarige leeftijd aan dat hij voldoende afweer heeft, dan wordt er een beschermingsduur van 3 jaar aangehouden.
  • Heeft uw hond als pup wel op 6-9-12 weken een vaccinatie gekregen en wordt op 1 jarige leeftijd de vacci-check uitgevoerd en heeft uw hond nog voldoende afweer en wordt de hond niet gevaccineerd, dan houden we een beschermingsduur van 1 jaar aan.
Terug naar Gezelschapsdieren