Diergeneeskundig Centrum Winterswijk 0543 - 51 23 85

Paardenpaspoort

Paardenpaspoort

Vanaf 2007 is ieder paard ouder dan 7 maanden in Nederland verplicht gechipt.

Elke dier (paard, pony, ezel) moet daar ook een paardenpaspoort bij hebben.

Vanaf 1998 is een paardenpaspoort verplicht bij geregistreerde paarden en pony’s.

In 2000 werd deze verplichting uitgebreid naar alle paarden en pony’s. Tevens werd de inhoud van het paspoort uitgebreid met een hoofdstuk”medische behandelingen”.

Vanaf 2004 zijn alle paspoorten uitgegeven met zo’n hoofdstuk “medische behandelingen”. Op deze pagina’s kunt u als eigenaar invullen of uw paard al of niet bestemd is voor de slacht. Deze keus is echter onomkeerbaar. Als een paard gezelschapsdier is geworden hebben wij als behandelend dierenarts voldoende mogelijkheden om de best passende medicamenten toe te passen. Dit is voor paarden die ook nog bestemd zijn voor humane consumptie regelmatig een probleem.

Tot 1 juli 2009 is het volgens de regelgeving toegestaan uw paardenpaspoort aan te vullen met een inlegvel “medische behandelingen “zonder dat u een nieuw paspoort aanvraagt (kosten 7,50 euro). Na 1 juli 2009 is dit niet meer toegestaan en zult u een nieuw paspoort moeten aanvragen, kosten 40 euro.

Bestel tijdig een inlegvel, deze worden door de paspoort uitgevende instanties uitsluitend op aanvraag verstrekt.

Kijk voor de contactgegevens op de volgende website: www.rvo.nl.