Diergeneeskundig Centrum Winterswijk 0543 - 51 23 85

Workshop droogzetten 'MAX10'

Project 'MAX10'

Vanmiddag nam een aantal van onze veehouders deel aan een workshop droogzetten ‘MAX10’ genaamd. Onder leiding van Otlis Sampimon, technisch specialist uiergezondheid bij farmaceut Zoetis werd het proces van en rondom droogzetten uitgebreid uitgevoerd, bekeken en besproken. De doelstelling van het ‘project MAX10’ is om op de melkveebedrijven maximaal 10% nieuwe infecties in de droogstand te krijgen. Middels een checklist worden doelstellingen en een strategie bepaald.

De laatste decennia heeft de melkveehouderij grote stappen rondom uiergezondheid gemaakt. Droogstaande koeien worden door veehouders tegenwoordig op een voetstuk geplaatst om de droogstand zo optimaal mogelijk te maken.

Het was een gezellige leerzame middag met een idyllisch mooi plekje tussen de koeien op stal. Over 10 weken bekijken onze dierenartsen met hen of de doelstellingen behaald zijn!