HD & ED opnames

Officiële HD & ED röngenfoto's

Wij maken bij ons op de kliniek regelmatig officiële HD en ED foto's die wij digitaal doorsturen naar de Raad van Beheer (Hirschfeld stichting).

Een zeer belangrijk onderzoek dat altijd zou moeten plaatsvinden alvorens men besluit te gaan fokken met de hond. Een voorwaarde is dat de hond een NHSB nummer moet hebben. Ook moeten de naam en adres gegevens van de eigenaar overeenkomen met hetgeen wat op de stamboom of op het registratiebewijs is vermeld.
Terwille van de betrouwbaarheid van de beoordeling worden er hoge eisen gesteld aan de kwaliteit en de documentatie (identificatie) van deze röntgenfoto's. Wanneer niet aan deze eisen is voldaan, krijgt de dierenarts die de röntgenfoto's heeft gemaakt, daarvan bericht met een aantekening over hetgeen eraan mankeert met een verzoek om nieuwe röntgenfoto's te maken.

Wij maken de foto's bij de hond met een lichte sedatie zoals de nieuwe richtlijn van de FCI Breeding Committee voorschrijft. Voor een goede beoordeling van de heupen hebben we namelijk een volledige spierontspanning nodig. Daarnaast is het voor de meeste honden zeer traumatisch om op hun rug op een tafel te moeten liggen. De Raad van Beheer laat deze foto's beoordelen door een in samenstelling wisselend panel van drie deskundige beoordelaars.

Op het moment dat de Raad van Beheer de foto's heeft ontvangen zullen ze u een factuur sturen voor de beoordeling. Als u deze factuur heeft voldaan, zullen de foto's worden beoordeeld en krijgt u de uitslag van het onderzoek opgestuurd.  

Wat is Heupdysplasie?
Heupdysplasie (HD) is een door erfelijke factoren en uitwendige invloeden bepaalde ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. Sommige honden ondervinden hiervan ernstige hinder. Er zijn echter ook honden met meer of minder ernstige misvormingen van de heupgewrichten, die daarvan geen last lijken te hebben.
De beoordeling van het gangwerk van deze honden geeft onvoldoende informatie over de toestand van de heupgewrichten. Meer informatie hierover kan worden verkregen door het maken van röntgenfoto's van de heupgewrichten.
Conform de regels van de F.C.I. dient de hond voor het laten maken van HD-röntgenfoto's minimaal 12 maanden oud te zijn. Voor enkele grote rassen, die pas later volgroeid zijn, geldt een verplichte minimumleeftijd van 18 maanden.

De minimum leeftijd van 18 maanden geldt voor de rassen: Berghond van de Maremmen, Bordeaux Dog, Bullmastiff, Duitse Dog, Landseer E.C.T., Leonberger, Mastiff, Mastino Napoletano, Newfoundlander, Pyreneese Berghond, Sint Bernard.

Voor meer informatie over HD en de beoordelingen >>> Klik hier

Wat is ED ( Elleboogdysplasie)?

Elleboogdysplasie-onderzoek richt zich op 4 verschillende aandoeningen van het ellebooggewricht, die echter alle op den duur tot deformatie van het gewricht en kreupelheid kunnen leiden.
Het zijn ontwikkelingsstoornissen van met name het kraakbeen in gewrichten die onder invloed van erfelijke en andere factoren ontstaan. Sommige honden kunnen hiervan op jonge leeftijd reeds ernstige problemen ondervinden. Bij andere zullen pas op latere leeftijd de ernstige misvormingen in het gewricht aanleiding zijn tot kreupelheid.

Voor een aantal rassen zijn rasspecifieke bepalingen van kracht. Dit wil zeggen dat er sprake is van een diagnose-onderzoek. Voor een diagnose onderzoek moeten foto's gemaakt worden in vier richtingen.
Diagnose-onderzoek is verplicht voor de rassen: Labrador Retriever, Golden Retriever, Chesapeake Bay Retriever, Rottweiler, Berner Sennenhond, Duitse Herdershond, Bordeaux Dog.
Voor beide onderzoeken moet de hond achttien maanden oud zijn.

Met uitzondering van de Golden Retriever, de Labrador Retriever, de Nova Scotia Duck Tolling Retriever, de Flatcoated Retriever, Chesapeake Bay Retriever, de Duitse Herdershond en de Rottweiler, zij kunnen al een elleboog onderzoek ondergaan vanaf twaalf maanden oud.

Voor meer informatie over ED en de beoordelingen >>> Klik hier