Varken

Binnen het Diergeneeskundig Centrum Winterswijk zijn meerdere ervaren varkensdierenartsen werkzaam. Zij begeleiden (sub)fokkers, vermeerderaars en vleesvarkensbedrijven in Nederland en Duitsland. Voor de Duitse bedrijven gebeurt dat via onze dochterpraktijk in de gemeente Südlohn, de Tierarztliche Praxis Oeding.

Onze dierenartsen ondersteunen ondernemers in de varkenshouderij op verschillende gebieden. Natuurlijk is het gezamenlijke doel de hoogst haalbare diergezondheid maar daar kunnen zeer verschillende bedrijfseconomische wegen naar toe leiden. Daarnaast bestaat oog voor de personele invulling en de te bewaken arbeidsvreugde.Wij proberen via correcte preventieve wegen medicijngebruik te beperken en daarnaast een goede monitoring van de gezondheidsstatus te bieden.

Drachtigheid diagnostiek via echografisch onderzoek kan een onderdeel van de bedrijfsbegeleiding uit maken. Maandelijks kunnen de technische resultaten geactualueerd worden zodat er regelmatig bijgestuurd kan worden. De varkensdierenarts staat hierin naast de varkenshouder als ondernemer maar blijft hoeder van de diergezondheid.

Binnen onze praktijk zijn ook enkele practitioners voor de VWA werkzaam hetgeen ons een optimale informatie omtrent landelijke regelgeving en exportvoorwaarden garandeert.

In de Tierarztliche Praxis Oeding zijn onze varkensdierenartsen in Duitsland werkzaam. Zij kennen de wegen in de Duitse diergeneeskunde en hebben contacten met de Kreiss Borken, de onderzoekslaboratoria en industrie in Duitsland. Medicamenten door onze praktijk geleverd worden altijd begeleid door een logboek waarop alle relevante gegevens (batchnummers, doseringen, wachttijden, registratienummers etc.) vermeld staan en die een 'recall' bij onverwachte problemen mogelijk maken.

Subcategorieën