Rund

 

Active Image

Onze erkende rundveedierenartsen streven een hoogwaardige diergeneeskundige zorg na, zowel in de bedrijfsbegeleiding als bij de individuele zieke koe. Veel van onze klanten maken gebruik van een maandelijkse bedrijfsbegeleiding op een vast tijdstip met een vaste dierenarts.Tijdens deze bezoeken bekijken wij uw bedrijf door een veterinaire bril en gaat onze aandacht uit naar rendement, werkplezier, koecomfort en koegezondheid.Instrumenten die we daarbij gebruiken zijn o.a. :

  • -vruchtbaarheidsbegeleiding
  • -rantsoenbeoordeling
  • -monitoring conditiescore
  • -monitoring primaire en secundaire kengetallen
  • -dierziektemanagement

U als veehouder bepaald de diepgang van de bedrijfsbezoeken en wij proberen per bedrijf in goed overleg maatwerk te leveren.

Vruchtbaarheidsbegeleiding

koeienOnze erkende rundvee dierenartsen zijn zowel in de diagnostiek als in de therapie zeer ervaren in de vruchtbaarheidsbegeleiding. Wij werken met een uurtarief en zijn dan ook in staat indien het bedrijfsbezoek goed georganiseerd is tegen een zeer scherpe prijskwaliteitverhouding vruchtbaarheidsbegeleiding te verzorgen.

Rantsoenbeoordeling

De basis voor een gezonde koppel en een goed rendement is juiste voeding. Onze rundveedierenartsen hebben zich extra geschoold in de rundveevoeding en zijn in staat vanuit een onafhankelijke positie het rantsoen te beoordelen.Wij zijn van mening dat voor u als veehouder het beste resultaat valt te behalen indien de kennis m.b.t. voeding tussen dierenarts, voorlichter en u als veehouder wordt gedeeld en wij zijn dan ook voorstander van gemeenschappelijk overleg.

Monitoring conditiescore

Een goede voedingstoestand van de koe tijdens droogstand en lactatie is van groot belang voor u rendement en de gezondheid van de koe. Op een koe met een te groot verval in de conditie wordt roofbouw gepleegd en deze laat het o.a. zitten in productie, weerstand en vruchtbaarheid en dus rendement. Daarnaast kennen we de problematiek van de te vette verse koe en melkziekte. Het is dus zaak de conditie van de koe te bewaken gedurende lactatie en droogstand. Het scoren van de conditie op vaste momenten is hiervoor een goed instrument en het bedrijfsbezoek leent zich hier bij uitstek voor. Het scoren door een buitenstaander voorkomt bedrijfsblindheid. Tijdens het conditie scoren kan gemakkelijk het scoren van de poten en de hakken meegenomen worden.Dit levert veel gegevens op in weinig tijd! De maatregelen voortvloeiende uit deze gegevens zullen zeker bijdragen aan een verbeterd rendement een verhoogd werkplezier en een gezondere koe.

Monitoring primaire en secundaire kengetallen

Op veel bedrijven werken wij met de gegevens uit PIR- DAP natuurlijk kan dit ook met de gegevens uit het eigen managementsysteem. Voordeel van de pir-dap gegevens is dat wij deze van te voren kunnen bekijken en indien zich problemen voordoen wij op de praktijk direct kunnen inloggen en inzicht hebben in de meest recente gegevens.

Dierziektemanagement

De ziektegevoeligheid van u bedrijf wordt bepaald door de weerstand van de koeien en de infectiedruk. De weerstand van de koeien wordt o.a. bepaald door hun voedingstoestand,mineralenvoorziening, stress en immuunstatus. De infectiedruk b.v. door ligging bedrijf , aankoopgedrag veehouder, hygienemaatregelen, diercontacten, stal en preventiemaatregelen. Het is dan ook een uitdaging om tijdens de bedrijfsbezoeken deze factoren in beeld te brengen en helder te krijgen welke risico's u bereid bent als veehouder te lopen met u bedrijf. Dit geeft ons de mogelijkheid om samen met u een passend plan te maken zodat wij de weerstand van de koeien verhogen en de infectiedruk verlagen.

Naast de bedrijfsbegeleiding staan wij u 24 uur per dag zeven dagen in de week met raad en daad terzijde voor spoedgevallen zieke koeien, medicijnenen en vragen.

Subcategorieën