Vaccinatie

Vaccineren is maatwerk: elke hond de juiste 'cocktail'

Het vaccinatie schema  van uw hond is afhankelijk van zijn levensstijl. Loopt hij 'meer risico' dan zal het ent schema anders zijn dan van een hond die nergens komt. De nieuwe samenstelling van de vaccins die wij binnen onze praktijk gebruiken, stelt ons staat uw hond  "op maat" te vaccineren.

Het jaarlijks vaccineren wordt door ons als zeer zinvol beschouwd. Naast een goede bescherming tegen een aantal ziekten wordt dit jaarlijkse bezoekje gebruikt om uw hond aan een grondige check te onderwerpen om zo vroegtijdig ongewenste zaken als tumoren, gebitsproblemen, nierproblemen etc op te sporen.

Vandaag de dag zien we dat er steeds meer honden uit landen worden geïmporteerd  waar de ziektes, die wij in Nederland al heel lang niet meer zien, nog steeds veelvuldig voorkomen. We praten dan over onder andere parvo, hondenziekte etc. Zaak dus voor ons  om onze honden goed te vaccineren.

Alle verhalen op internet over honden die ziek zouden worden van de enting berusten vaak op negatieve verhalen van eigenaren en zijn in wetenschappelijke studies over vaccineren niet aangetoond. Het kan zijn dat de hond tijdens de vaccinatie al iets anders onder de leden had of dat bijvoorbeeld de stress van het bezoek gezondheidsklachten geeft. Zo zijn pups en kittens erg gevoelig voor een te lage bloedsuikerspiegel, waardoor klachten kunnen ontstaan. Stress tijdens het consult kan dit bloedsuikergehalte doen dalen.

Het doel van vaccineren van dieren is het voorkómen van ziekte en het vóórkomen van virussen in het veld verlagen cq verminderen. Wordt een te klein deel van onze honden- en kattenpopulatie gevaccineerd, dan heeft het virus meer kans om om zich heen te grijpen. Voor een goede bescherming dienen alle pups op 6,9 en 12 weken te worden gevaccineerd en kittens op 9 en 12 weken. Op 1 jarige leeftijd dient dit te worden herhaald en gaan we over op een jaarlijks interval.

De volwassen honden en katten worden bij ons in de praktijk op maat gevaccineerd, dit houdt in dat we kijken naar de levensstijl van de hond  of kat en naar het risico wat het dier loopt in zijn leefomgeving. Hierop wordt de vaccinatie afgestemd. Bijvoorbeeld : wel of geen pensionbezoek, wel of niet op vakantie naar het buitenland. Hierdoor kan een vaccinatie per jaar verschillen.

Daarnaast is het zo, dat de fabrikant van de vaccins die onze praktijk gebruikt, ( MSD, Nobivac) zeer uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van de verschillende vaccins en naar de lengte van de bescherming. Ook onze praktijk heeft hier in het verleden aan meegewerkt door bloedmonsters te verzamelen van honden die jaarlijks waren gevaccineerd of die al 2,3,4 of 5 jaar niet waren gevaccineerd.

Hieruit is gebleken dat voor een aantal ziektes niet jaarlijks hoeft te worden gevaccineerd. Dit betreft HondenziekteLeverziekte en Parvo. Deze kunnen 1 x per 3 jaar worden gegeven en dit passen wij al jaren binnen onze praktijk toe.
Para influenza en de Ziekte van Weil zijn 2 infecties waarvoor is aangetoond dat  de bescherming niet langer dan 1 jaar voldoende hoog is, en hiervoor wordt dus ook elk jaar gevaccineerd.

De kennelhoest ( Bordetella, KC) en de Rabiës( Hondsdolheid) zijn afhankelijk van de leefomstandigheden van uw hond respectievelijk jaarlijks of 1  per 3 jaar noodzakelijk.

Op internet en op de verschillende forums wordt steeds meer gesproken over titratie  en vaccinatie check. Hiermee wordt bedoeld het bepalen van de antistoffentiter van de verschillende ziekten in het bloed, om te kijken of vaccinatie noodzakelijk is. Dit geldt alleen voor Hondenziekte, Parvo en Leverziekte en is eventueel pas zinvol als uw hond 4 jaar of ouder is want pas dan loopt de afweer zodanig terug dat hervaccinatie noodzakelijk kan zijn. Voor rabiës ( Hondsdolheid) was deze test jaren noodzakelijk als men de hond wilde meenemen op vakantie naar Engeland of Noorwegen. Dit is per 1 januari 2012 komen te vervallen, mits u uw hond natuurlijk volgens de Europese richtlijnen heeft laten enten. Al deze testen kunnen in een geaccrediteerd laboratorium worden uitgevoerd maar kunnen ook op onze praktijk worden verricht. Als u toch zeker wilt weten of vaccinatie van hondenziekte, parvo en leverziekte zinvol is. Dit brengt natuurlijk wel extra kosten met zich mee. U kunt dit doen tijdens een regulier bezoek of gebruik maken van onze VacciCheck middagen. Deze zijn elke eerste woensdag van de maand.

Voor meer informatie over de VacciCheck of ons Vaccicheck spreekuur